Algemene voorwaarden

  • Het is verboden tickets of e-tickets (aankoopbevestiging per e-mail) op enigerlei wijze na te maken, te verspreiden of (door) te verkopen.
  • De Vegafabriek is geheel cashless!
  • Elke aankoop of bestelling via de website of aan de kassa is definitief. Gekochte kaarten worden alleen teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt.
  • De Vegafabriek heeft het recht de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit aanzienlijk gewijzigd wordt ten opzichte van wat op het moment van aankoop werd aangekondigd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom, of vervangende tickets naar keuze van De Vegafabriek.
  • Toegang tot evenementen vereist (een afdruk van) een e-ticket, gekocht via onze website.
  • Openingstijden van De Vegafabriek hangen af van het programma.
  • Bij overige onderwerpen zijn voor ons de algemene bezoekersvoorwaarden zoals opgesteld door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) leidend.

Klik hier voor de algemene bezoekersvoorwaarden zoals opgesteld door het VNPF.

Heb je moeilijkheden ondervonden met het kopen van tickets of een andere vraag of opmerking? Stuur ons een e-mail!